Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy wzór hologramów, które naklejane są na legitymacje studenckie i doktoranckie.

Na każdej naklejce, naniesiony jest teraz specjalny numer identyfikacyjny. Jest to kod w formacie XXX00001, gdzie trzy pierwsze cyfry odpowiadają numerowi przypisanemu danej uczelni, a dalsze 5 cyfr to unikalny numer hologramu.

W internecie można znaleźć wiele stron, które sprzedają „kolekcjonerskie” naklejki studenckie z kodem. Należy pamiętać, że posługiwanie się legitymacją z nieautentyczną naklejką, jest przestępstwem z art. 270 Kodeksu karnego:

§ 1 Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3 Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oryginalne hologramy na legitymacje studencką mogą być wydane tylko i wyłącznie przez dziekanat uczelni.

0
  • KOSZYK PUSTY